Söräng-Älgnäsudden

Området är anslutet till fibernätet!

Nu är vi klara och kunderna kan surfa och titta på TV med ljusets hastighet! Har du en fastighet i området men ännu inte anslutit den kontaktar du oss för mer information. Vi har förberett nätet till alla fastigheter i området.

Sidan senast uppdaterad: