Nyhet 2021-12-07

Smedjebacken Energi har tilldelats EU-bidrag för fiberutbyggnad

Aktuella områden
Områdena som omfattas sträcker sig från Söderbärke-Mårtsbo-Perhindersbo-Övre Vanbo till Smedjebacken samt från Lernbo till Norsbro-Hillbo. Det är drygt 100 hushåll plus fritidshus och företag som nu kommer erbjudas inkoppling till fibernätet.

Projektering har påbörjats och information kommer snart skickas till hushåll och företag. Projekten kommer startas under vår/sommar 2022 och enligt stödvillkoren vara genomförda senast 2024. Normal byggprocess för fibernät är 12-18 månader från byggbeslut. Så vårt mål är att vara klara senast 2023. Läs mer under respektive rubrik i vänstermenyn.

Information från post och telestyrelsen,PTS finns på deras hemsida:

https://www.pts.se/sv/bransch/internet/bredbandsutbyggnad/bredbandsstod/bredbandsstodansokan-2021/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Nya områden 2022

Söderbärke-Mårtsbo-Perhindersbo-Övre Vanbo Öppnas i nytt fönster.

Lernbo-Norsbro-Hagen-Hillbo Öppnas i nytt fönster.

Pågående och klara projekt under 2021-22:

Vanhäll-Backbyn-Flatenberg

Vilmoren-Övre Gunnars-Östermoren-Eriksberg-Källänget-Österbo

Lernbo

Larsbo

Söräng-Älgnäsudden

Kärrgruvan Öppnas i nytt fönster.


Planering 2023-2025 för fibernät i Smedjebackens kommun

När årets projekt är byggda återstår det fortfarande många byggnader i vår kommun som inte erbjuds fiberanslutning. De som återstår nu ligger oftast långt utanför tätort vilket medför höga kostnader för byggnation.

 

Sidan senast uppdaterad: