Smedjebackens energi

Inmatningstariffer

Vår ersättning till kraftproducenterna 2024 (moms tillkommer med 25% på nedan angivna ersättningar)


Inmatningstariff Kraftstation MorgårdshammarEffektleveransförmåga 1057 x 0,35

370

kW

Årseffekt ersättning

180

kr/kW, år

Högbelastningseffekt ersättning, höglasttid

0

kr/kW, år

Energiproduktion ersättning

3

öre/kWh

Förlustproduktion ersättning (Nätnyttoersättning)

Beroende på pris nätförluster

----

öre/kWh

Ersättning till nätägare. Fast avgift

(Mätavgift)

8 700

kr/år


Inmatningstariff Kraftstation SmedjebackenEffektleveransförmåga 1000 kW x 0,35

350

kW

Årseffekt ersättning

180

kr/kW, år

Högbelastningseffekt ersättning, höglasttid

0

kr/kW, mån

Energiproduktion ersättning

3

öre/kWh

Förlustproduktion ersättning (Nätnyttoersättning)

Beroende på pris nätförluster

----

öre/kWh

Ersättning till nätägare. Fast avgift
(Mätavgift)

8 700

kr/år


Inmatningstariff Vindkraft (Hanna och Boel)Effektleveransförmåga 850 kW x 0,005

4,25

kW

Årseffekt ersättning

180

kr/kW

Högbelastningseffekt ersättning, höglasttid

0

kr/kW, år

Energiproduktion ersättning

3

öre/kWh

Förlustproduktion ersättning (Nätnyttoersättning)

Beroende på pris nätförluster

----

öre/kWh

Ersättning till nätägare. Fast avgift
(Mätavgift)

5000

kr/år

Vi har använt oss av EMI;s modell från 1999 att ta fram vatten- och vind produktionsanläggningarnas effektleveransförmåga och förlustproduktion.

I övrigt gäller de fullständiga tillämpningsbestämmelserna samt de allmänna avtalsvillkoren.

Sidan senast uppdaterad: