Lernbo

Arbetet pågår i området med grävning och fiberdragning.

Grävningarna är i princip klara i detta området och de flesta kablarna är på plats. Tyvärr har installationen av matande fiberledning till området blivit försenad. Vår entreprenör beräknar att den kommer på plats i december och då kan vi fortsätta färdigställa och börja driftsätta kunderna. Den senaste tidens kyla har också försenat tidplanen men vi hoppas det snart blir mildare. Under januari bör vi kunna börja driftsättningarna om inte kylan fördröjer oss ytterligare.

Sidan senast uppdaterad: