Lernbo

Området byggs 2021. Nu pågår projektering och ansökningar om grävtillstånd.

Alla fastighetsägare har fått ett erbjudande om anslutning till stadsnätet. Vi kommer bygga detta område med start till sommaren 2021 och har som mål att kunna driftsätta vintern 21/22. Nu pågår grovprojekteringen och tillståndsansökningar.

Sidan senast uppdaterad: