Smedjebackens energi

Om personuppgifter

GDPR har till uppgift att skydda enskilda personers fri- och rättigheter gällande behandling av personuppgifter. På nationell nivå i Sverige har GDPR kompletterats med en dataskyddslag (2018:218) för personuppgiftsbehandling

GDPR - General Data Protection Regulation

Personuppgifter

Det är viktigt för oss att vidta alla rimliga åtgärder för att säkerställa skyddet av personuppgifter inom våra verksamheter. Det avser såväl behandling av personuppgifter gällande våra kunder, partners och entreprenörer med relation till oss, som medarbetare och andra personer vars personuppgifter kan komma att behandlas.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till en nu levande person. Det kan vara självklara uppgifter som namn, personnummer, men även indirekta uppgifter som fastighetsbeteckning och telefonnummer. Bilder på personer är också en personuppgift.

Exempel på behandling av personuppgifter

Vid handläggningen av ditt ärende registreras och behandlas dina uppgifter. Med behandling menas bland annat insamling, lagring, bearbetning, strukturering, spridning och radering. Dina inlämnade uppgifter är en allmän handling och kan lämnas ut i enlighet med offentlighetsprincipen. Detta gäller inte om ditt ärende är sekretessbelagt enligt sekretessbestämmelser

Dina rättigheter

Du har rätt att få information om vilka personuppgifter vi hanterar om dig, ett registerutdrag.
Du har också rätt att få felaktiga uppgifter rättade. Du har också rätt att kräva att vi begränsar vår behandling av dina personuppgifter om du till exempel anser att de inte är korrekta.

Du har också rätt att klaga på hur vi behandlar dina personuppgifter till oss och till tillsynsmyndigheten, Integritetsskyddsmyndigheten. Det kan du göra om du tycker att vi inte behandlar dina personuppgifter i enlighet med Dataskyddsförordningen.

Personuppgiftsansvarig och Dataskyddsombud

Personuppgiftsansvarig är den som bestämmer varför och hur personuppgifter ska behandlas. Personuppgiftsansvarig för Smedjebacken Energi AB är bolagets styrelse. Styrelsen har i sin tur utsett ett dataskyddsombud. Dataskyddsombud för Smedjebackens kommuns samtliga nämnder och bolag är Christer Granqvist.

E-post:
dataskyddsombud@smedjebacken.se

Postadress:
Dataskyddsombud
Smedjebackens kommun
777 81 Smedjebacken


Mer om GDPR

Integritetsskyddsmyndigheten är tillsynsmyndighet.
www.imy.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: