Elnätspriser

OBS! Prisjustering fr.o.m 2021-01-01:


‌Samtliga priser är exklusive moms

Tariff / Säkring

Höjning abonnemangsavgift

Höjning elöverföringsavgift

A16 lgh

23 kr/år

0 öre/kWh

E16 - 20

92 kr/år

0 öre/kWh

E25

123 kr/år

0 öre/kWh

E35

141 kr/år

0 öre/kWh

E50

234 kr/år

0 öre/kWh

E63

168 kr/år

0 öre/kWh

E80 - E200

0 kr

0,2 öre/kWh


Allmänna avtalsvilkor

Nät 2012 K (rev 2) Konsument Pdf, 233.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Nät 2012 H (rev) Högspänningskund Pdf, 213.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Nät 2012 N (rev) Näringsidkare Pdf, 238.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisat elhandelsföretag är Dalakraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kund som av någon anledning ej tecknat elhandelsavtal erhåller med automatik Dalakraft som sitt elhandelsföretag tills annat avtalas.
Energimarknadsinspektionen driver sidan Elpriskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där ni hittar samtliga elhandelsföretag på marknaden.


Elnät - lågspänning 230/400 volt 2021

--------------------Abonnemangsavgift------------Elöverföringsavgift---------------------------

Normaltariff

kr

moms

total kr

öre/kWh

öre moms

(total öre)

A16 lgh

1041

260,26

1301,25

18,6

4,65

23,25

E16 - 20

2717

679,25

3396,25

18,6

4,65

23,25

E25

3654

913,5

4567,5

18,6

4,65

23,25

E35

4415

1103,75

5518,75

18,6

4,65

23,25

E50

5569

1392,25

6961,25

18,6

4,65

23,25

E63

6378

1594,5

7972,5

18,6

4,65

23,25

E80

8000

2000

10 000

17,3

4,325

21,625

E100

12 500

3125

15 625

17,3

4,325

21,625

E125

16 500

4125

20 625

17,3

4,325

21,625

EE160

19 500

4875

24 375

17,3

4,325

21,625

E200

26 500

6625

33 125

17,3

4,325

21,625

I 2021 års abonnemangsavgift ingår (exklusive moms)
Elsäkerhetsavgift: 10.20 kr till Elsäkerhetsverket
Nätövervakningsavgift: 4,35 kr till Energimarknadsinspektionen
Elberedskapsavgift: 39,20 kr till Svenska Kraftnät

Tariff A16 lgh

tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. Tariff A16 lgh enfas (max 25A) utgår fast avgift som vid 16A.

Byggströmstariff (tillfällig anläggning):

Utgår från standardtarifferna och som kund/elinstallationsföretag bestämmer för aktuellt projekt.
Byggströmstariff kan tecknas max två år för att det inte skall bli permanent.

E80 - E200 kunderna:

Vi kommer antagligen att ersätta E80 - E200 i framtiden med en effekttariff, så under en övergångsperiod kan kunder inom detta segment välja (Tariff 0,4S) istället.
Har det valet en gång gjorts så går det inte att återgå till säkringstariff E80 - E200.

Har du frågor angående tarifferna, fakturor m.m. kontakta vår kundtjänst på 0240-66 06 66.

Sidan senast uppdaterad: