Elnätspriser

OBS! Prisjustering fr.o.m 2023-01-01:


‌Samtliga priser är exklusive moms

Tariff / Säkring

Höjning abonnemangsavgift

Höjning elöverföringsavgift

A16 lgh

75 kr/år

0 öre/kWh

E16 - 20

197 kr/år

0 öre/kWh

E25

265 kr/år

0 öre/kWh

E35

320 kr/år

0 öre/kWh

E50

404 kr/år

0 öre/kWh

E63

459 kr/år

0 öre/kWh

E80

240 kr/år

0,4 öre/kWh

E100

375 kr/år

0,4 öre/kWh

E125

495 kr/år

0,4 öre/kWh

E160

585 kr/år

0,4 öre/kWh

E200

795 kr/år

0,4 öre/kWh


Allmänna avtalsvilkor

Nät 2012 K (rev 2) Konsument Pdf, 233.8 kB, öppnas i nytt fönster.
Nät 2012 H (rev) Högspänningskund Pdf, 213.6 kB, öppnas i nytt fönster.
Nät 2012 N (rev) Näringsidkare Pdf, 238.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Anvisat elhandelsföretag är Dalakraft Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Kund som av någon anledning ej tecknat elhandelsavtal erhåller med automatik Dalakraft som sitt elhandelsföretag tills annat avtalas.
Energimarknadsinspektionen driver sidan Elpriskollen Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. där ni hittar samtliga elhandelsföretag på marknaden.


Elnät - lågspänning 230/400 volt 2023

--------------------Abonnemangsavgift------------Elöverföringsavgift---------------------------

Normaltariff

kr

moms

total kr

öre/kWh

öre moms

(total öre)

A16 lgh

1 140

285

1 425

18,6

4,65

23,25

E16 - 20

3 011

753

3 764

18,6

4,65

23,25

E25

4 043

1011

5 054

18,6

4,65

23,25

E35

4 880

1220

6 100

18,6

4,65

23,25

E50

6 168

1542

7710

18,6

4,65

23,25

E63

7 009

1752

8 761

18,6

4,65

23,25

E80

8 240

2060

10 300

18

4,5

22,5

E100

12 875

3219

16 094

18

4,5

22,5

E125

16 995

4 249

21 244

18

4,5

22,5

EE160

20 085

5 021

25 106

18

4,5

22,5

E200

27 295

6 824

34 119

18

4,5

22,5

I 2023 års abonnemangsavgift ingår (exklusive moms)
Elsäkerhetsavgift: 11.10 kr till Elsäkerhetsverket
Nätövervakningsavgift: 4,35 kr till Energimarknadsinspektionen
Elberedskapsavgift: 39,20 kr till Svenska Kraftnät

Tariff A16 lgh

tillämpas endast för bostadslägenheter i flerbostadshus med gemensam servisledning och om särskilt abonnemang tecknats för husets allmänna behov. Med flerbostadshus avses hus med minst tre bostadslägenheter, dock inte kedjehus, radhus eller liknande sammanbyggda hus. Tariff A16 lgh enfas (max 25A) utgår fast avgift som vid 16A.

Byggströmstariff (tillfällig anläggning):

Utgår från standardtarifferna och som kund/elinstallationsföretag bestämmer för aktuellt projekt.
Byggströmstariff kan tecknas max två år för att det inte skall bli permanent.

E80 - E200 kunderna:

Vi kommer antagligen att ersätta E80 - E200 i framtiden med en effekttariff, så under en övergångsperiod kan kunder inom detta segment välja (Tariff 0,4S) istället.
Har det valet en gång gjorts så går det inte att återgå till säkringstariff E80 - E200.

Har du frågor angående tarifferna, fakturor m.m. kontakta vår kundtjänst på 0240-66 06 66.

Sidan senast uppdaterad: