Projekt med stöd från EU

Smedjebacken Energi har beviljats stöd för landsbygdsutveckling från Eu.

ERUF- medel delfinansierar fiberprojekt i Smedjebackens kommun.

Smedjebacken Energi har beviljats eu-medel som hjälp till delfinansiering för att bygga ut fibernätet till ett antal orter i kommunen. Stödet är på max 50% av byggkostnaden att få fram en fiberkabel till orten. Stödet får däremot inte användas till att bygga access-nätet( själva nätet ut till hushållen). Flera kriterier för att beviljas stöd behöver uppfyllas. Följande orter uppfyller kraven och har blivit beviljade stöd, varav flera projekt redan är klara eller pågår.

ERUF 1.5 Kolviken - Klart

ERUF 3 Västermoren - Pågår

ERUF 3 Kärrgruvan - Ej startat

ERUF 4 Vibberbo - Klart

ERUF 5 Saxehammar - Pågår

ERUF 5 Larsbo - Ej startat

Smedjebacken Energi har beviljats bidrag från Europeiska jordbruksfonden. Stödet får användas till att bygga ett accesnät ( fiber till villor) som ansluter mot ovan nämnda ERUF-projekt så ett färdigt driftsatt nät erhålls. Bidragen är villkorade med ett flertal kriterier.

Nedanstående accessnät har beviljats bidrag:

Projekt Vibberbo. Startat 2019. Delvis driftsatt under 2020.

Projekt Västermoren. Startat 2020, delvis driftsatt december 2020.

Projekt Kärrgruvan. Kriterier för bidrag ej uppnådda. Tidigast byggstart under 2021 om kriterierna uppfylls.

Sidan senast uppdaterad: