Smedjebackens energi

Projekt med stöd från EU

Smedjebacken Energi har sökt och beviljats medel från Post och Telestyrelsen, PTS, för byggnation av fibernät.

2021 års stöd gick till byggnation i dessa tre områden:

  • Övre Vanbo-Perhinderbsbo-Mårtsbo-Söderbärke
  • Lernbo-Norsbro-Hillbo
  • Hagge-Norsbro(Hagenvägen)

Ovanstående områden har byggts klart under 2022-2023. Samtliga fastigheter i dessa områden erbjuds fiberanslutning till fast pris. Klicka er fram i vänstermenyn och läs mera eller kontakta oss.

2022 beviljades Smedjebacken Energi stöd för att bygga fibernät i dessa områden:

  • Starbo/Schisshyttan
  • Ginnanbo/Sörboängarna
  • Hemshyttan

Projektering pågår och vi siktar på att kunna börja gräva i vår och driftsätta till vintern 2024/25. Vill ni fiberansluta ert hus eller fritidshus kontaktar ni oss. Beställningsblankett hittar ni här Pdf, 229.1 kB, öppnas i nytt fönster.

Flera områden kommer byggas med PTS-bidrag

Fastigheter som ingår finns i utkanten av Söderbärke mot Norsäng, Larsbovägen-Resmoren-Dullbo samt Bommarsbo längs Sätervägen. Projektstart sker vintern 2024/2025 med projektering och markägarkontakter. Grävningarna startar sommaren 2025 och förhoppningsvis hinner vi gräva klart före tjälen kommer till vintern.

 

 

Smedjebacken Energi har beviljats stöd för landsbygdsutveckling från Eu.

ERUF- medel delfinansierar fiberprojekt i Smedjebackens kommun.

Smedjebacken Energi har beviljats eu-medel som hjälp till delfinansiering för att bygga ut fibernätet till ett antal orter i kommunen. Stödet är på max 50% av byggkostnaden att få fram en fiberkabel till orten. Stödet får däremot inte användas till att bygga access-nätet( själva nätet ut till hushållen). Flera kriterier för att beviljas stöd behöver uppfyllas. Följande orter uppfyller kraven och har blivit beviljade stöd, varav flera projekt redan är klara eller pågår.

ERUF 1.5 Kolviken - Klart 2019

ERUF 3 Västermoren - Klart 2021

ERUF 3 Kärrgruvan - Klart 2021

ERUF 4 Vibberbo - Klart 2020

ERUF 5 Saxehammar - Klart 2021

ERUF 5 Larsbo - Klart 2021

Smedjebacken Energi har beviljats bidrag från Europeiska jordbruksfonden. Stödet får användas till att bygga ett accesnät ( fiber till villor) som ansluter mot ovan nämnda ERUF-projekt så ett färdigt driftsatt nät erhålls. Bidragen är villkorade med ett flertal kriterier.

Nedanstående accessnät har beviljats bidrag:

Projekt Vibberbo. Startat 2019. Delvis driftsatt under 2020. Slutfört 2021.

Projekt Västermoren. Startat 2020, delvis driftsatt december 2020. Slutfört 2021.

Projekt Kärrgruvan. Startat, driftsatt och slutfört 2021.

Sidan senast uppdaterad: