Elanslutning

Vad gäller vid nyanslutning och vad kostar det

Nyanslutning

Behöver du el till din fastighet? Vid nyanslutning gör du din beställning med hjälp av ett auktoriserat elinstallationsföretag.
Flödesrutin anläggningsanslutning Pdf, 650.3 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad kostar en nyanslutning?

Avgifter för ny eller utökad anslutning

Säkringsstorlek

Grundavgift

kr exkl. moms

Grundavgift

kr inkl. moms

Rek. servisarea

*16 - 25 A

35 500

44 375

Cu 10/Al 16

35 - 63 A

45 700

57 125

Al 50/Cu 16

80 - 125 A

65 500

81 875

Al 95

160 - 200 A

78 000

97 500

Al 150

*Prisuppgifter för anslutning 16-25 A är enligt Energimarknadsinspektionens schablonmodell.
Avgiften 16-25 anses skälig så länge elnätsföretaget inte översitiger Ei:s modell.
Avgiften anses också inkludera "förtida delning".
Läs mer om hur ansutningsavgifter räknas ut här. Pdf, 285.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Priser baseras på avståndet fågelvägen från kundens anslutningspunkt till närmaste befintlig anslutningspunkt med tillräcklig kapacitet i vårt lågspänningsnät.

Samtliga priser är exklusive moms

Avstånd

16 - 25 A

0 - 200 meter

35 500 kr

200 - 600 meter

35 500 kr + 305 kr/meter

600 - 1 200 meter

157 500 kr + 727 kr/meter

1 200 - 1 800 meter

593 700 kr + 421 kr/meter

Metertilläg betalas för överskjutande del fr.o.m 200 meter.

Tillämpningsanvisningar Pdf, 165 kB, öppnas i nytt fönster.

Lågspänning 35 A och uppåt

Vi eftersträvar efter att i första hand använda schablonpriset enligt ovan.
Vi förbehåller oss dock rätten att ta ut de kostnader som anslutningen verkligen kostar.
Då kan priset komma från aktuell EBR-kostnadskatalog, alternativt faktisk kostnad då anslutningen inte ska belasta befintligt kundkollektiv.

Högspänning

Offert enligt EBR-kostnadskatalog (se ovan).

Hög-/Lågspänning

Engångsavgift för effektanslutna kunder.
Vid ökning av abonnerad effekt uttages en engångsavgift på 250 kr/kW exkl moms. Vid ändring av servis och/eller mätutrustning debiteras faktisk kostnad för detta.

Vid anslutning av flerbostadshus

Här tillkommer en engångsavgift på 1 100 kronor exklusive moms/abonnemang, räknat fr.o.m 2:a abonnemanget för att täcka en del av kostnaderna gällande tillkommande mätare.Tillfällig anslutning

Om du behöver el när du bygger eller i samband med event, marknader eller andra kortvariga aktiviteter kallas det Tillfällig anslutning.
En tillfällig anläggning kan inte vara längre än 2 år.
Inkoppling av den tillfälliga anslutningen sker vid närmsta möjliga anslutningspunkt.
Du som beställare ansvarar sedan för kabel fram till tomt eller objekt.
Skåp för tillfällig anläggning kan hyras via Smedjebacken Energi upp t.o.m 63 A.
Större skåp finns att hyra på den öppna marknaden.
Beställ din tillfälliga anläggning i god tid, minst 2 veckor, innan du behöver den.
Du beställer med blanketten Föranmälan tillfällig anslutning. Pdf, 209.7 kB, öppnas i nytt fönster.
Blanketten kan mailas till seab@smedjebacken.se eller postas till
Smedjebacken Energi Nät
Gunnarsvägen 7
777 34 Smedjebacken
Om du beställer via ditt elinstallationsföretag görs anmälan via Föranmälan.nu. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Tariff för tillfällig anslutning utgår från standartariffer och bestäms av beställaren.

Sidan senast uppdaterad: