Smedjebackens energi

Producera egen el

Funderar du på att producera egen el?

Energi

Mikroproduktion får inte ha större installerad effekt än 43,5 kW och din elanläggning får ha ett säkringsabonnemag om max 63A. Den egna produktionen måste också understiga den el du själv förbrukar under ett kalenderår. Producerar du mer räknas du som en kommersiell, småskalig producent.

Du som producerar el och matar in el du inte själv förbrukar till övriga elnätet, får under vissa förutsättningar skattereduktion.
Läs mer på Skatteverkets hemsida.
Mikroproduktion av förnybar el Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Smedjebacken Energi Nät ersätter dig för den så kallade nätnytta som du bidrar med. Ersättning nätnytta 3,5 öre/kWh.

Så här gör du.
När du bestämt hur stor anläggning du vill bygga kontaktar du ett auktoriserat elinstallationsföretag som gör en anmälan via Föranmälan.nu Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Vi kontrollerar att elnätet är rätt dimensionerat för att kunna ansluta din produktion.

När elinstallationsföretaget fått ett medgivande från Smedjebacken Energi Nät sker installationen.

När installationen är slutförd skickar elinstallationesföretaget en färdiganmälan till Smedjebacken Energi Nät.
Anläggningen får inte kopplas in mot elnätet utan godkännande från Smedjebacken Energi Nät.

Om du funderar på solceller rekommenderar vi ett besök på Energimyndighetens Solelportal. Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: