Smedjebackens energi

Teknisk beskrivning

Teknisk beskrivning av Smedjebackens kraftstation

Hösten 2015 förnyade vi kraftstationen genom att byta styrsystem samt turbiner för att återigen vara berättigade till elcertifikat.

2019 års produktion var god med 4294 MWh

 

Kapacitet

Kraftstationen har kapacitet för fem turbingeneratorer, idag har vi tre installerade och de framtida har ersatts med utskov.

2 st. Flygt turbingenerator typ semikaplan¹ 10 m³/s
1 st. Flygt turbingenerator typ fast kaplan 10 m³/s

Flodutskov med automatlucka 55 m³/s
3 st. sumpluckor à 22 m³/s = 66 m³/s
1 st. halvautomatiskt utskov (byggår 2000) à 43 m³/s
1 st. halvautomatiskt utskov (byggår 2001) à 43 m³/s

I dagsläget kan det släppas 207 m³/s genom luckorna.
(1) En turbin uppbyggd med ledskovlar som leder ner vattnet till löpskovlarna och där dessa båda följs åt (är rörliga) kallas kaplanturbin. Om endera endast löpskovlar (som i detta fallet) eller ledskovlar är reglerbar erhålles en "semikaplanturbin".


Installerad effekt 3 st à 460 kW = 1 380 kW
Nyttjad effekt (beroende på fallhöjden), 3 st à 364 kW = 1 092 kW. (Vid 28 m³/s)

Medelårsproduktion energi ca 4 600 000 kWh = 4,6 Gwh

  • En liten jämförelse, Smedjebackens elnät behöver 10-13 MW som mest under en kall vinterdag och har en årsförbrukning på 55-60 GWh (2019).

Fallhöjd ca 4,9 meter vid medelvattenföring (15,9 m³/s)

Kraftverkets nederbördsområde: 1 525 km², sjöandel 8%

  • Högvattenföring: 100 årsflod 165 m³/s, 50 årsflod 143 m³/s
  • Medelhögvattenföring: 64 m³/s
  • Medelvattenföring: 15,9 m³/s
  • Medellågvattenföring: 2,7 m³/s
  • Lågvattenföring: 50 års 1,0 m³/s

Detta är statistiskt beräknade värden.

Höjder


Alla höjder nedan anges i Smedjebackens höjdsystem

lägg till

25 cm

om du har

RH70

dra ifrån

20 cm

om du har

RH00

lägg till

43,3 cm

om du har

RH2000

Uppströms dämningsgräns +105,70 m.
Uppströms sänkningsgräns +105,50 m.
Övre vattenyta får regleras 20 cm.


Höjdskillnaden mellan Leran och Barken är ca 10 m. Kraftstationen i
Morgårdshammar tar hand om 5,1 meter och Smedjebacken 4,9 meter.


Kostnad för kraftstationsbygget (1994)

Kraftverket, varav 3 aggregat 6,6 milj.kr 28,2 milj.kr
Vägbro 5,5 milj.kr
Gång/cykelbro 1,8 milj.kr

totalt: 35,5 milj.kr

Etapp 1 i kommersiell drift 941108.

Sidan senast uppdaterad: