Styrelsen

Styrelsen utses efter varje val av kommunfullmäktige. Styrelsen har ekonomiskt ansvar för Smedjebacken Energi AB och Smedjebacken Energi Nät AB

Kolbäcksån i Smedjebacken

Medlemmar i styrelsen 2023-2027:

Ordförande:

Fredrik Rönning
fredrik.ronning@smedjebacken.se
0240-66 01 14   

Vice ordförande:

Tommy Norgren

Ledamöter:

Maja Kilström                           

Kristina Sturesdotter                                        

Hans Jansson

Ann-Louise Ericsson         

Peter Karmala                      

Birgitta Ericsson Granqvist

Pia Johansson

Arbetstagarrepresentanter:

Mattias Johansson och Johnny Eriksson

Sidan senast uppdaterad: