Vårt elnät

Smedjebacken Energi Nät AB är ett dotterbolag till Smedjebacken Energi AB, helägt av Smedjebackens Kommun.

Om elnätet

Vårt elnätsområde omfattar främst Smedjebackens tätort. Se vårt koncessionsområde. Pdf, 154.6 kB.

Vårt distibutionsnät för el omfattar fördelningsstationer, nätstationer och kabelskåp.
Ledningsnätet består av:
– ca 60 km högspänningskabel (12 kV)
–Ca 3 km luftledning, högspänning (12 kV)
–Ca 189 km lågspänningskabel (0,4 kV)
–Ca 1,3 km luftledning lågspänning (0,4 kV)

Förstärkt kapacitet i elnätet

SENAB har påbörjat en kabelförläggning av ny 12 kV-kabel från fördelningsstationen på Nya Ågatan till Omvägens transformatorstation. Tänkt sträckning är från Nya Ågatan upp mot Ljusåsen, passera Grenandervägen vid korsningen Backgatan och vidare upp längs Skjutbanegatan. Därefter längs med elljusspåret mot Vintergatan och Omvägens station.
Enligt planen kommer också en ny nätstation att placeras invid elljusspåret vid gång- och cykelvägen från Grenandervägen upp mot Öhmans hage och Uvbergshagen.

Syftet med arbetet, som beräknas avslutas 2021, är att avlasta kablar och nätstationer i centrala Smedjebacken. Ett led i att möta en ökad elektrifiering med bland annat kraftigt utbyggd laddinfrastruktur och mikroproduktion.

Sidan senast uppdaterad: