Hållbarhet

Smedjebacken Energi AB har som kommunalt energibolag en viktig roll i det lokala samhället. Att verka för en hållbar utveckling är en naturlig del i vårt arbete,

Blommor Uddparken

Under 2020 har vi startat upp ett arbete för att tydligare framhäva och förstärka vårt hållbarhetsperspektiv. Det ska bli mer framträdande för både vår personal och andra intressenter hur bolaget förhåller sig till hållbarhet och vad som faktiskt görs.

Initiativen

Vi har identifierat ett antal initiativ som ska föra oss framåt och bidra till att stärka oss som hållbart energibolag och en hållbar arbetsgivare som tar ansvar för samhällets utveckling.

  • Vi vill använda kraften i att involvera medarbetare och öka hela företagets kunskap och engagemang för hållbarhetsfrågor. Att väcka intresse och lyfta fram dels det ni redan gör men också arbeta med vad ni i det dagliga arbetet kan göra annorlunda.
  • Vidare vill vi satsa på den externa kommunikationen och tydliggöra för
    externa intressenter hur företaget ser på hållbarhet och hur ni agerar.
  • Parallellt med detta ser vi över, utvecklar och tydliggör rutiner och processer som är viktiga i strävan som hållbart företag.

Coronapandemin har bromsat upp planerna något

Med anledning av pandemiutbrottet har vi prioriterat om och våra hållbarhetsinitiativ har fått stå tillbaka för annat arbete. Strategin ligger dock redo och ett första steg är denna sida.

Sidan senast uppdaterad: