Vanliga frågor och svar

Här finns frågor och svar på de vanligast förekommande frågorna. Hittar ni inte svaret här kontaktar ni oss via stadsnat@seab.smedjebacken.se eller ringer kundtjänst 0240-660600

Vad är Smedjebacken Energi stadsnät?

Stadsnätet är ett fibernät i Smedjebackens kommun ägt av Smedjebacken Energi AB dit villaägare, företag och föreningar kan ansluta sig.

Smedjebacken Energi är ett kommunalt helägt bolag. Bolaget jobbar efter bolagsordning och ägardirektiv fastställda av kommunfullmäktige.

Kan jag ansluta min villa eller företaget?

Smedjebacken Energi Stadnät är utbyggt i alla större orter och de flesta byarna i kommunen. Över 90% har eller kan ansluta sig. Utbyggnation pågår löpande och fler byar på landsbygden tillkommer hela tiden. Kontrollera hur det ser ut där din fastighet finns på https://www.fibertillalla.se/ Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Ingår grävning över tomten?

Grävning ingår endast om det är ett kampanjerbjudande som pågår i området. Annars får man gräva själv eller beställa av oss. Gräver man själv ska det göras enligt denna anvisning: Anvisning grävning Pdf, 132.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Vad är en fasadbox?

Fasadboxen ingår i priset och monteras av oss. Där skarvas utomhuskabeln till en inomhuskabel. Fasadboxen underlättar framtida service och underhåll. Om det blir problem i framtiden, till exempel fiberkabeln grävs av, kan vi felsöka och reparera från fasadboxen utan att behöva komma in i huset. Ska ni i en framtida renovering behöva flytta mediaomvandlaren räcker det att byta inomhuskabeln till fasadboxen. Se bilder på fasadbox och mediaomvandlare i grävanvisningen. Pdf, 132.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Fiberanslutning med tjänst

På fiberavtalet/beställningsblanketten ska man välja om man vill ha "Fiberanslutning med tjänst". Med tjänst menas till exempel bredbandsabonnemang, TV-abonnemang eller andra abonnemang. Vill man inte ha något abonnemang till sin fastighet blir priset för anslutningen högre. Anledningen till det högre priset är att när ni som kund tecknar ett abonnemang får vi en serviceavgift från leverantören som vi använder till våra kostnader för drift och underhåll av fibernätet. Vi debiterar ingen nätavgift eller serviceavgift till fastighetsägarna.

När blir min anslutning klar?

Vid beställning av fiberanslutning i ett redan utbyggt område har vi som mål att driftsätta inom 6 veckor från beställning. Sker beställningen under semesterperioden i juni/juli eller under vintern när tjälen gått ner gäller andra tider. Vi informerar er om det vid beställningen hur det ser ut.

Är det ett nytt område som ska byggas tas en tidplan fram som anpassas efter storlek på område och omfattning. Information om progress och tidplan meddelas via e-post löpande under byggtiden.

Normalt tar ett område ungefär ett år från byggbeslut till färdigställande. Först ska fibernätet projekteras och myndighets- samt märkägares tillstånd inhämtas. Under denna tid kontaktas alla villaägare och beställningarna samlas in. Därefter börjar grävningarna av slangar som fiberkablarna ska blåsas i. Grävningarna sker normalt inte när tjälen gått ner, vilket är ungefär mellan december till april.

Zmarket och Zitius

Smedjebacken Energi har avtalat Zitius som kommunikationsoperatör. Zitius har som kommunikationsoperatör ansvaret för transport av tjänster från omvärlden till Smedjebacken och vidare i Smedjebacken Energis kablar ut till kunderna.

Mediaomvandlaren som monterades vid inkopplingen till stadsnätet äger också Zitius och de ansvarar även för drift och underhållet av den.

Zmarket är portalen där alla tjänsteleverantörerna presenterar och erbjuder sina tjänster för de som anslutit sig till stadsnätet.

Smedjebacken Energi äger inte någon elektronik, endast det fasta fibernätet fram till villor och företag.

Zitus är Sveriges största leverantör av öppna fibernät och är ett företag i Telia-koncernen.


IP-only och Open Infra. Vilka är det?

IP-only är ett privat företag, ägt av riskkapitalbolaget EQT. I vår kommun har de byggt fibernät i bland annat i Snöån, Tolvsbo samt i byarna längs rv66 från Söderbärke till Fagersta. Open Infra är också ett komersiellt bolag som finns etablerat på ett antal platser i Sverige. Smedjebacken Energi och Smedjebackens kommun har inget avtal eller överenskommelse med bolagen om fiberutbyggnation och har heller ingen insyn i deras planering förutom vad de själva publicerar offentligt. Frågor om deras planer och service vänder ni er direkt till respektive bolag.

5G eller fiber

Det kommer att dröja många år innan 5G ger samma hastighet som du kan komma upp i med fiber. Det stora problemet som 5G löser är framför allt kapacitetsbristen som finns i 4G-nätet idag, att många är uppkopplade samtidigt. Det går inte riktigt att jämföra täckningen i fiber och 5G, eftersom fiber går in i ditt hus vilket innebär att där har du alltid full ”täckning”, medan 5G består av en radiosignal som täcker en yta. 5G-täckningen kan variera inom den ytan beroende på radiosignalens utbredning och avstånd till masten där radiosändaren och antennen är placerad. Behov och plånbok styr den här frågan. Men så fort vi börjar prata om rörlig bild, och inte bara att surfa och kolla Facebook, är fiber att föredra. Det ger bra kvalitet, du kan till exempel titta på Netflix utan störningar, och det kommer dröja väldigt länge innan vi får fiberhastighet i 5G-nätet, och att då köpa sig dedikerad bandbredd i 5G kommer att vara lika dyrt om inte dyrare än fiber. Fiber är också mer robust och stabilt, vilket är viktigt när man pratar om bandbreddskrävande tjänster. Jag tycker absolut att man ska fundera på att haka på fibererbjudandet. Fiber är en fast infrastruktur som kommer att finnas under lång tid.

(Källa https://www.byggahus.se/el/5g-eller-fiber Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. )

Sidan senast uppdaterad: