Vanhäll-Backbyn-Flatenberg

Vi bygger fibernät i området kring Flatenberg, Backbyn förbi Rastahyttan ner till Vanbo herrgård. Byggstart sker under våren 2021.

Under vintern kommer området projekteras, markägarkontakter etableras samt myndighetstillstånd söks. Anslutningserbjudande har skickats ut till samtliga fastighetsägare i området. Under våren kommer de som beställt inkoppling kontaktas och tomtschakter planeras. När tillstånden är på plats och vädret tillåter drar vi igång med schaktningen.

Sidan senast uppdaterad: