Vilmoren-Källänget-Österbo

Området byggs 2021. Nu pågår projektering och ansökningar om grävtillstånd.

Under vintern kommer vi söka tillstånd hos myndigheter och markägare och räknar med att grävningarna kommer igång på försommaren.

Sidan senast uppdaterad: