Vilmoren-Källänget-Österbo

Området delvis klart under 2021


Nyanslutningskampanj fram till 16e april 2023. Öppnas i nytt fönster.

Detta projekt har delats upp i flera etapper. Första etappen Källänget-Östermoren driftsattes i slutet av 2021. Området kring Källänget/Österbo/Östra Lernbo ingår i WBABs vatten/avlopps-projekt. Fibergrävningarna kommer samordnas med VA-schakterna och vartefter det framskrider kan fiberkablarna där också grävas ner. VA-grävningarna har påbörjades vintern 22/23. Driftsättning av fibernätet kommer ske etappvis vartefter VA-projektet blir klart hösten -23.

Vi erbjuder nu ett kampanjpris för nyanslutning, följ länk nedan:

Klicka här för att se erbjudandet! Öppnas i nytt fönster.

Sidan senast uppdaterad: