Smedjebackens energi

Smedjebackens kraftstation

Kraftstationen producerar el som uppgår till 4,63 GWh (snitt på 25 år). Detta är lika mycket som årsbehovet för 235 eluppvärmda villor eller ca 7% av våra elnätkunders elförbrukning.

Vy över Smedjebackens kraftstation och Kolbäcksån (2011)

Miljövänlig elproduktion!

Kraftstationen har tilldelats anläggningsintyg från Svenska Naturskyddsföreningen och elen som levereras till slutkund är därför märkt som ett  "Bra miljöval".

Smedjebackens Kraftstation invigdes i november -94.
Området runt vattendraget förändrades, Bland annat bildades Kvarndammen där det är populärt att fiska. Det blev också en fin park med fontän och planteringar.

Det byggdes en ny vägbro med en separat cykel- och gångbro över Kolbäcksån vid dammen, Det gjorde att hela infarten till centrum blev mer trafikvänligt.

Kontakt

Energiproduktion:

Tony Eriksson

Arbetsledare

0240-66 06 71

Sidan senast uppdaterad: