Fjärrvärmetaxa

Smedjebacken Energi ABs styrelse har beslutat om en höjning av fjärrvärmetaxan. Den 1 januari 2021 höjdes taxan (rörlig) med 0,5 öre/kWh exkl. moms vilket blir 0,625 öre/kWh inkl. moms. Se aktuella taxor nedan


Den fasta avgiften i taxan beror på hur många kW din anläggning har


Ansl. effekt kW

kr/kW

Rörlig avg. öre/kWh

Taxa 1

0-50

350

79

Taxa 2

51-100

325

79

Taxa 3

101-200

300

79

Taxa 4

201-300

275

79

Taxa 5

301-1000

250

79

Taxa 6

1001-

225

79


Villataxa med förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Villataxa = 3 500 kr/år + 79 öre/kWh
Villataxa gäller för kunder med en förbrukning upp till 25 000 kWh/år

Avgift för nyanslutningar
Anslutningsavgift inom 10 m. 62 500 kr
Kulvertlängd över 10 m. i gräsyta 2 500 kr/m utöver anslutningsavgift
Kulvertlängd över 10 m. i asfalt 3 125 kr/m utöver anslutningsavgift

(alla priser inkl. moms)

Tabell 1: Kundkategori småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

15000 kWh

15 350 kr

3 500 kr

11 850 kr

20000 kWh

19 300 kr

3 500 kr

15 800 kr

30000 kWh

28 250 kr

4 550 kr

23 700 kr

40000 kWh

37 900 kr

6 300 kr

31 600 kr


Tabell 2: Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

75 800 kr

12 600 kr

63 200 kr

193 MWh

181 995 kr

29 525 kr

152 470 kr

500 MWh

464 825 kr

69 825 kr

395 000 kr

1000 MWh

919 750 kr

129 750 kr

790 000 kr


Tabell 3: Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

75 800 kr

12 600 kr

63 200 kr

193 MWh

181 995 kr

29 525 kr

152 470 kr

500 MWh

464 825 kr

69 825 kr

395 000 kr

1000 MWh

919 750 kr

129 750 kr

790 000 kr

Tabell 4: Kundkategori samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

75 800 kr

12 600 kr

62 700 kr

193 MWh

181 995 kr

29 525 kr

152 470 kr

500 MWh

464 8250 kr

69 825 kr

395 000 kr

1000 MWh

919 750 kr

129 750 kr

790 000 kr

Sidan senast uppdaterad: