Fjärrvärmetaxa

Se aktuella taxor nedan

Den fasta avgiften i taxan beror på hur många kW din anläggning har


Ansl. effekt kW

kr/kW

Rörlig avg. öre/kWh

Taxa 1

0-50

350

80,875

Taxa 2

51-100

325

80,875

Taxa 3

101-200

300

80,875

Taxa 4

201-300

275

80,875

Taxa 5

301-1000

250

80,875

Taxa 6

1001-

225

80,875


Villataxa med förbrukning upp till 25 000 kWh/år
Villataxa = 3 500 kr/år + 80,875 öre/kWh
Villataxa gäller för kunder med en förbrukning upp till 25 000 kWh/år

Avgift för nyanslutningar
Anslutningsavgift inom 10 m. 75 000 kr
Kulvertlängd över 10 m. i gräsyta 2 500 kr/m utöver anslutningsavgift
Kulvertlängd över 10 m. i asfalt 3 125 kr/m utöver anslutningsavgift

(alla priser inkl. moms)

Tabell 1: Kundkategori småhus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

15000 kWh

15 631kr

3 500 kr

12 131 kr

20000 kWh

19 675kr

3 500 kr

16 175kr

30000 kWh

28 812kr

4 550 kr

24 262 kr

40000 kWh

38 650kr

6 300 kr

32 350 kr


Tabell 2: Kundkategori flerbostadshus

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

77 300 kr

12 600 kr

64 700 kr

193 MWh

185 614 kr

29 525 kr

156 089 kr

500 MWh

474 200 kr

69 825 kr

404 375 kr

1000 MWh

938 500 kr

129 750 kr

808 750 kr


Tabell 3: Kundkategori lokaler

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

77 300 kr

12 600 kr

64 700 kr

193 MWh

183 201 kr

29 525 kr

153 676 kr

500 MWh

467 950 kr

69 825 kr

398 125 kr

1000 MWh

926 000 kr

129 750 kr

796 250 kr

Tabell 4: Kundkategori samfälligheter

Årlig förbrukning

Total kostnad per år

Varav under året
fast del

Varav under året
rörlig del

80 MWh

77 300 kr

12 600 kr

64 700 kr

193 MWh

183 201 kr

29 525 kr

153 676 kr

500 MWh

467 950 kr

69 825 kr

398 125 kr

1000 MWh

926 000 kr

129 750 kr

796 250 kr

Sidan senast uppdaterad: