Smedjebackens energi

Innan du gräver

Om du vill gräva på din fastighet, tomt, åker, skogsmark och vägområde m.m. bör du först i god tid ta reda på var nedgrävda ledningar ligger.


Behöver du ledningsanvisning anmäler du det via Ledningskollen.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster. i god tid innan grävarbetet ska påbörjas.

Generella bestämmelser för grävning

Grävning nära ledningar
Maskingrävning får ej göras inom 1 meter från markerad ledning.

Friläggning av ledningar
I de fall ledningar friläggs är det viktigt att återfyllnad kring ledningar görs på föreskriftsenligt sätt. I de fall ledningar är frilagda i samband med andra arbeten kan det behövas skyddsåtgärder runt ledningar för att minska risker för skador, kontakta Smedjebacken Energi i god tid för planering av skyddsåtgärder.

Luftledningar
Vid arbeten nära luftledningar är det viktigt att iaktta rätt säkerhetsavstånd till ledningarna, 2 m i höjd- och sidled vid lågspänning och 4 m i höjd- och sidled för högspänning.
Säkerhet nära elektriska ledningar. Länk till annan webbplats.

Skadad ledning

Om en ledning skadas kontakta omedelbart Smedjebacken Energi. Observera att elledningar som är skadade kan vara livsfarliga att vidröra, avbryt arbetena omedelbart och kontakta Smedjebacken Energi.

Gravallvar

Lär dig mer om planering av markarbeten och för att undvika grävskador på branschsidan Gravallvar.se Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.
Sidan senast uppdaterad: