Allmänna avtalsvillkor

Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket står bakom branschöverenskommelsen om allmänna avtalsvillkor för fjärrmeleveranser till konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Allmänna avtalsvillkor privatperson Pdf, 236.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare Pdf, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 39.2 kB)

Ny villkor 2019: Huvudsakliga ändringar i villkoren
Med tanke på anledningen till revideringen av villkoren återfinns de största förändringarna i det avsnitt som reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. Förändringarna innebär i huvudsak att

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis 
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning 
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år 
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte 
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden 
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder

Sidan senast uppdaterad: