Smedjebackens energi

Allmänna avtalsvillkor

Förnyade avtalsvillkor träder i kraft 1 september 2023. Nedan finns både de nya villkoren samt de som gäller fram till sista augusti.

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser

Nya avtalsvillkor privatperson från 1 september 2023:

Vad är nytt i villkoren?

Utöver några mindre språkliga justeringar så är de viktigaste förändringarna:

  • Bestämmelserna under avsnitt 5 ”Mätning, insamling av mätvärden, information om energianvändningen, faktureringsinformation och fakturering”. Där återges delar av Ei:s föreskrift, exempelvis att konsumenten ska få del av betydligt mer information i eller tillsammans med fakturan (se avsnitt 5.10 och 11.1).
  • En rad begrepp/termer har ändrats för att korrespondera med gällande författningar.
  • I avsnitt 1.1 har ett förtydligande införts gällande konsumentens ställning (”Det är endast möjligt att avtala om villkor som är till fördel för konsumenten i jämförelse med dessa allmänna avtalsvillkor.”)

Avtalsvillkor 2023:

Allmänna avtalsvillkor privatperson Pdf, 331.8 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare Pdf, 272.6 kB, öppnas i nytt fönster.

GENERAL TERMS AND CONDITIONS
for the supply of district heating

for use in the course of business Pdf, 277.1 kB, öppnas i nytt fönster.

for private use Pdf, 354.4 kB, öppnas i nytt fönster.

Avtalsvillkor 2019:

Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket står bakom branschöverenskommelsen om allmänna avtalsvillkor för fjärrmeleveranser till konsumenter

Allmänna avtalsvillkor privatperson Pdf, 236.7 kB, öppnas i nytt fönster.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare Pdf, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 39.2 kB)

 

Sidan senast uppdaterad: