Allmänna avtalsvillkor

Energiföretagen Sverige tillsammans med Konsumentverket står bakom branschöverenskommelsen om allmänna avtalsvillkor för fjärrmeleveranser till konsumenter

Allmänna avtalsvillkor för fjärrvärmeleveranser till konsumenter

Allmänna avtalsvillkor privatperson Länk till annan webbplats, öppnas i nytt fönster.

Allmänna avtalsvillkor näringsidkare Pdf, 39.2 kB, öppnas i nytt fönster. (pdf, 39.2 kB)

Ny villkor 2019: Huvudsakliga ändringar i villkoren
Med tanke på anledningen till revideringen av villkoren återfinns de största förändringarna i det avsnitt som reglerar frågor kring mätning, avläsning, rapportering och debitering. Förändringarna innebär i huvudsak att

  • Mätning och rapportering av mätvärden ska ske månadsvis 
  • Debitering ska baseras på faktisk förbrukning 
  • Debitering ska ske minst fyra gånger per år 
  • Avläsning av mätvärden ska göras vid varje leveransperiods slut, som i normalfallet är en månad, liksom vid ett antal andra specificerade tillfällen, som exempelvis vid ägarbyte 
  • Rapportering av mätvärden ska ske senast 15 dagar efter avläsning och avse debiteringsgrundande mätvärden 
  • Saknade eller bristfälliga mätvärden ska ersättas med ett beräknat värde
  • Rapportering av information om historisk användning ska göras för särskilt bestämda tidsperioder

Sidan senast uppdaterad: