Publicerad den:

Beslut om ny fjärrvärmetaxa från 1 januari 2024

Taxan höjs vid årsskiftet med i genomsnitt 22%, vilket motsvarar 21,25 öre/kWh (17 öre/kWh exkl moms).

För en normalvilla innebär det en kostnadsökning på : 4500 kr/år. Den största delen av höjningen läggs på den fasta avgiften

Prisökningen motiveras av att SEAB har fått en exceptionell höjning av biobränslepriset. Det är prishöjningar som skett fr o m 1 februari 2023 och nu fortsätter. Prisutvecklingen är extrem och inget som förutsågs under förra hösten då styrelsen beslutade och aviserade höjningen från 1 januari 2023. Elpriserna och konjunkturen påverkar samtidigt Ovakos produktion negativt och därmed även spillvärmetillgången.

Prisjämförelse uppvärmningsalternativ

 

Samtliga priser är med moms oktober 2023

1 pall pellets för (Exempel för privatperson i Smedjebacken):

5,94 kr/kg

1,32 kr/kWh

Hemlev.

Olja (Exempel för privatperson i Smedjebacken):

19900 kr/m3

2,34 kr/kWh


SEAB fjärrvärme

20000 kWh/år

1,21 kr/kWh

år 2024

* Elvärme : Medelpris i Sverige (Enligt Konsumenternas Energimarknadsbyrå)

20000 kWh/år

2,48 kr/kWh

år 2022*

Lägsta driftkostrad för uppvärmning är förmodligen via en värmepump men det beror på vilket elavtal man har

Fjärrvärmetaxa fr.o.m 240101

Samtliga priser är inklusive moms


Ansl. effekt kW

Fast kr/kW

Rörl. öre/kWh

Taxa 1

0 - 50

637,5

88,75

Taxa 2

51 - 100

612,5

88,75

Taxa 3

101 - 200

587,5

88,75

Taxa 4

201 - 300

562,5

88,75

Taxa 5

301 - 1000

537,5

88,75

Taxa 6

1001 -

512,5

88,75

Villataxa med förbrukning upp till 25000 kWh/år :

Villataxa : 6375 kr/år + 88,75 öre/kWh

Avgift för nyanslutningar av villor:

  • Anslutningsavgift inom 10 m : 81250 kr.
  • Kulvertlängd över 10 m i gräsyta : 3125 kr/m utöver anslutningsavgift.
  • Kulvertlängd över 10 m i asfalt: 3750 kr/m utöver anslutningsavgift.

Sidan senast uppdaterad: