Publicerad den:

Smedjebacken Energi har tilldelats EU-bidrag för fiberutbyggnad

Smedjebacken Energi fick tre projekt beviljade!


Smedjebacken Energi (SEAB) har sökt EU-bidrag i 8 olika projekt för utbyggnation av fibernät i kommunen. Post och Telestyrelsen (PTS) har nu beslutat tilldelning av medel för tre av projekten. Kostnaderna för att bygga är beräknade till 10 miljoner kronor varav 4 miljoner är bidrag från EU.

Aktuella områden
Områdena som beviljats stödmedel sträcker sig från Söderbärke-Mårtsbo-Perhindersbo-Övre Vanbo till Smedjebacken samt från Lernbo till Norsbro-Hillbo. Det är drygt 100 hushåll plus fritidshus och företag som nu kommer erbjudas inkoppling till fibernätet.

Nu ska projektering påbörjas och erbjudande till hushåll och företag i områdena att ansluta sig skickas ut. Kostnader för anslutning samt tidplan för byggnation kommer meddelas inom kort. Projekten ska dock vara genomförda senast 2024.

Sidan senast uppdaterad: