Publicerad den:

Stöd till elanvändare

Den 27 oktober presenterade Svenska kraftnät tillsammans med regeringen ett förslag för elprisstöd för höga elpriser som ska införas i elprisområde 3 (som Smedjebacken Energi tillhör) och 4 (södra Sverige).

Kolbäcksån vinter

Stödet ges till både hushåll, företag och organisationer. Stödet gäller retroaktivt för perioden oktober 2021 – september 2022.

Hur vet jag om jag får stöd?

Använder du el? Är din elanläggning ansluten till elnätet i elområde SE3 eller SE4? Och har du ett eget avtal om uttag av el med elnätsföretaget? Då kommer du att få stöd.

Hur mycket får jag i stöd?

I elprisområde 3 (där Smedjebackens kommun ingår) uppgår stödet till 50 öre per förbrukad kWh under perioden oktober 2021 – september 2022.

När kommer utbetalningen?

Planen är att utbetalningarna kommer att påbörjas i februari 2023, om inget oförutsett inträffar. Utbetalningarna till hushållen kommer att ske med automatik. Du behöver alltså inte ansöka om att få stödet..

Gäller detta stöd utöver den elpriskompensation som betalats ut tidigare under 2022?

Ja detta är ett nytt elprisstöd.

Räkna ut ditt stöd

  • SE4: 0,79 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • SE3: 0,5 kronor x din elförbrukning i kWh under oktober 2021-september 2022
  • SE1 och SE2: Stöd utgår inte eftersom medelpriset har inte nått upp till det nationella referenspriset

Sidan senast uppdaterad: