Publicerad den:

Har du fått en lägre elnätsfaktura än vanligt?

Det är för att du blivit krediterad genom elprisstödet.

Just nu får vi många samtal till vår kundservice om hur detta fungerar. Vi ska försöka räta ut en del frågetecken.

Om du är berättigad till elprisstöd så får du en lägre faktura nu i april. Du som är berättigad till stöd kan få en ersättning från 100 kronor upp till 6 000 kronor. Hur mycket just du är berättigad till ser du på dina tidigare fakturor.

Det beloppet du är berättigad till kommer vi att dra av på din faktura. För vissa kommer detta att ske bara i april och för andra kan det släpa över flera månader.

Exempelvis kan en kund bli kompenserad med elprisstöd så att fakturan landar i april på 0 (noll) kronor. Om kompensationen överstiger fakturans belopp blir det dessutom ett (”tillgodo”) innestående belopp till nästa månads faktura. Så nästa månad (maj) räknar vi av kundens tillgodo från elpriskompensationen.

Vi förstår att det kan vara en viss förvirring med begreppen och att förstå hur detta fungerar. Vi vill dock understryka att du inte behöver göra något för att ta del av ditt elprisstöd. Vi krediterar och sänker dina fakturor tills ditt stöd är ersatt i sin helhet.

Sidan senast uppdaterad: