När du ska flytta

Att tänka på när du flyttar in till eller flyttar från en bostad eller lokal

Flyttkartonger mm

Säg upp ditt elavtal i god tid

Flyttanmälan och uppsägning av ditt elnätsavtal gör du senast 7 dagar före flyttdatum bl.a. för att vi skall hinna förbereda för slutavläsning och annat administrativt arbete.
Du är skyldig att anmäla vem som blir ny kund på elnätsabonnemanget om du flyttar från en villa (gäller inte hyresrätter).
Kontakta Kundtjänst på 0240-66 06 66

Om du flyttar in

Se till att du i god tid anmäler din inflytt till ny bostad och övertagande av elnätsabonnemang till Kundtjänst på 0240-66 06 66.
Då riskerar du inte att strömmen är frånslagen på inflyttningsdagen.

Om anläggningen ska frånkopplas

Om din fastighet t.ex ska rivas och anslutningen ska frånkopplas fyller du i Avslut av nätabonnemang/avtal och frånkoppling av anläggning Pdf, 223.7 kB, öppnas i nytt fönster. och sänder till seab@smedjebacken.se alternativt posta till
Smedjebacken Energi Nät
Gunnarsvägen 7
777 34 Smedjebacken

Sidan senast uppdaterad: